Hoppa till innehåll
Elise Bjerkelund Reine

How Far are You Willing to Bend

KAPITEL 2 – The Symphony

Föreställningen spelades 2023

Denna sida är en del av föreställningsarkivet

Physically – Mentally – Sexually

-Information will follow in English-

Är din bästa vän din värsta skugga? Eller är din värsta fiende din vänliga mardröm? Följ med på en resa genom fysisk och mental klaustrofobi.

En kropp utan ansikte. En myt. En dröm. Elise Bjerkelund Reine utforskar samtidens effektivisering och sexualisering i ett absurt och abstrakt scenuniversum. How far are you willing to bend tar avstamp i cirkusartisternas erfarenheter av att pressa sina egna, eller andras gränser och ställer frågor om makt. Vem anpassar sig, vem bestämmer?

I sex olika föreställningar, som spelas i kapitelföljd och som är olika manifest får vi följa Elise med gästade cirkusartister: Adalberto Fernandez Torres (kapitel 1), Julie Bergez (kapitel 2), Mau Cugat (kapitel 3) solo/Elise Bjerkelund Reine (kapitel 4), Niklas Blomberg (kapitel 5) som söker efter svar genom musik, text, koreografi och frustration, för att alla samlas i det slutgiltiga kapitlet: SEX.  

Med en experimentell och orädd ingång vrids, vänds, och töjs begreppen och ger plats åt ett maktskifte. De fragmenterade kropparna reser sig, skriver poesi, dansar till pumpande beats, väcker ilskan och skratten.  

Julie Bergez (USA/FR) började redan vid 6 års ålder sin bana inom cirkuskonst och rytmisk gymnastik vid San Francisco Circus Center. Flera år senare, efter att ha turnerat med Cirque du Soleil, flyttade hon till Europa där hon påbörjade sin resa som kreatör. Hennes drivkraft ligger nu i att skapa personliga, autentiska verk, med en stark tendens till det experimentella. 

 

Information in English

Is your best friend your worst shadow? Or is your worst enemy your friendly nightmare? Join a journey through physical and mental claustrophobia.

A body without a face. A myth. A dream. Elise Bjerkelund Reine is exploring contemporary efficiency and sexualization in an absurd and abstract universe. How far are you willing to bend takes a starting point in the circus performers' experiences to push their own, or other boundaries and to question power structures. Who adapts, who determines?

In six different presentations, played out as chapters of a performance manifest, we get to follow Elise and the guest artists: Adalberto Fernandez Torres (chapter 1), Julie Bergez (chapter 2), Mau Cugat (chapter 3) solo/Elise Bjerkelund Reine (chapter 4), Niklas Blomberg (chapter 5) in a search for answers through music, text, choreography and frustration. They will all meet together for the final chapter: SIX/SEX.

With experimental and fearless propositions, the artists seek to twist, turn and stretch concepts and make space for a power shift. The fragmented bodies will rise, write poetry, dance to pumping beats, awaken rage and laughter.

 

Julie Bergez (USA/FR) started her formation as a circus arts and rhythmic gymnast at the age of 6, at the San Francisco Circus Center ( USA). Years later, after touring with Cirque du Soleil, she decided to move to Europe where she began her journey as a creator. Her adventure now resides in creating personal, authentic work, with a strong tendency for the experimental. 

Spelperiod Norrköping

24–26 november 2023

Biljettspris

Ordinarie 130 kr
Senior 65+ 105 kr
Studentpris 65 kr

Åldersgräns

15+

Föreställningslängd

30-40 minuter utan paus

Podcast

Lyssna här