Hoppa till innehåll
How Far are You Willing to Bend Elise Bjerkelund Reine.

How Far are You Willing to Bend

KAPITEL 1 – Brutal Grace med Adalberto Fernandez Torres

Föreställningen spelades 2023

Denna sida är en del av föreställningsarkivet

Physically – Mentally – Sexually

-Information will follow in English-

En kropp utan ansikte. En myt. En dröm. Elise Bjerkelund Reine utforskar samtidens effektivisering och sexualisering i ett absurt och abstrakt scenuniversum. How far are you willing to bend tar avstamp i cirkusartisternas erfarenheter av att pressa sina egna, eller andras gränser och ställer frågor om makt. Vem anpassar sig, vem bestämmer? 

I sex olika föreställningar, som spelas i kapitelfölj och som är olika manifest får vi följa Elise med gästade cirkusartister: Adalberto Fernandez Torres (kapitel 1), Julie Bergez (kapitel 2), Mau Cugat (kapitel 3) solo/Elise (kapitel 4), Niklas Blomberg (kapitel 5) som söker efter svar genom musik, text, koreografi och frustration, för att alla samlas i det slutgiltiga kapitlet: SEX.   

Med en experimentell och orädd ingång vrids, vänds, och töjs begreppen och ger plats åt ett maktskifte. De fragmenterade kropparna reser sig, skriver poesi, dansar till pumpande beats, väcker ilskan och skratten.  

How Far are You Willing to Bend är sex fristående föreställningar som spelas i kapitelföljd. 

 

A body without a face. A myth. A dream. Elise Bjerkelund reine is exploring contemporary efficiency and sexualization in an absurd and abstract universe. How far are you willing to bend takes a starting point in the circus performers' experiences to push their own, or other boundaries and to question power structures. Who adapts, who determines?

In six different presentations, played out as chapters of a performance manifest, we get to follow Elise and the guest artists: Adalberto Fernandez Torres (chapter 1), Julie Bergez (chapter 2), Mau Cugat (chapter 3) solo/Elise (chapter 4), Niklas Blomberg (chapter 5) in a search for answers through music, text, choreography and frustration. They will all meet together for the final chapter: SIX/SEX.

With experimental and fearless propositions, the artists seek to twist, turn and stretch concepts and make space for a power shift. The fragmented bodies will rise, write poetry, dance to pumping beats, awaken rage and laughter.

Kapitel 1

1–3 september 2023

Kapitel 2

24–26 november 2023

Kapitel 3

15–17 december 2023

Kapitel 4–6

Spelas våren 2024. 
Biljetter släpps hösten 2023. 

Biljettpris

Ordinarie 130 kr
Senior 65+ 105 kr
Studerande från 13 år 65 kr

Rekommenderad ålder

15+

Scenen

Publiken sitter på golvet eller står upp. Skogräns. 

Vid särskilda behov finns stolar.  

Längd

Ca. 45 min