Hoppa till innehåll

Musikalsamarbete

Svenska och nordiska samarbeten kring nyskriven musikal

Den nordiska rösten

Var är de stora nordiska musikalerna? Det frågar sig samarbetsprojektet Den nordiska rösten, som under 2021–2023 ska hitta och arbeta fram morgondagens musikalverk.

Målet på sikt är att öka utbudet av nyskriven nordisk musikal och musikteater. Konkreta åtgärder är att ge upphovspersoner stöd och möjlighet till längre förproduktionsprocesser, erbjuda resurser och handledning för att slipa och utveckla sina verk, och förhoppningsvis i förlängningen öppna dörrar in till beställare och produktionsbeslut.

Medverkande samarbetspartners är

Läs mer

Musikalplattform

Musikalplattformen arbetade 2017–2020 för att stärka nyskriven, svensk musikal med mål att få fram fler nyskrivna svenska verk.

Var är de musikdramatiska berättelserna skrivna i dagens Sverige? Varför sätts inga nyskrivna, svenska musikaler upp på scenerna i vårt land? Vi har under lång tid upplevt ett tomrum i teatrarnas repertoarer. Intresset för musikal är stort hos den svenska publiken men det har inte medfört att fler nyskrivna svenska musikaler har haft premiär. Denna problematik ville vi göra något åt och därför startade vi ”Musikalplattformen - ett samarbete kring nyskriven, svensk musikal”. Vi vill helt enkelt konstnärligt utveckla och driva svensk musikal framåt.

Musikalplattformen var ett samarbete mellan:

Vi fick ekonomiskt stöd av Kulturrådet och från regioner, däribland Region Östergötland.

Metod

I Musikalplattformen arbetade vi med tre parallella arbetsprocesser:

1. Vi arbetade för att skapa vägar mellan upphovsmakare och institutioner som vill sätta upp musikal.

2. Vi utformade ett arbetssätt och arbetade fram en metod för workshops. Med detta menas tid för upphovsmakare, dramaturg och regissör, att arbeta koncentrerat med utvecklande av text och musik tillsammans med en grupp skådespelare/sångare. Alltså att på ett tydligt och strukturerat sätt göra en längre förproduktionsprocess, vilket vi tror resulterar i högre kvalitet på det färdiga verket.

3. Vi ville också skapa en stabil samverkan mellan olika teatrar i Sverige när det handlar om att producera musikal. Vår förhoppning är att man delar på ekonomiska och konstnärliga åtaganden och på det sättet blir riskerna, både de konstnärliga och ekonomiska, för varje teater mindre. Den musikal som sätts upp får också möjlighet att möta en större publik med stor geografisk spridning.

När dessa tre arbetsprocesser får samverka hoppas och tror vi att vi kan göra skillnad i svensk musikalhistoria och bidra till att fler nyskrivna verk får möjlighet att spelas runt om i landet.

Se musikalplatformen på Facebook här

Kontakt

Lena Uhlander
+46 70 572 86 65
lena@kulturkapital.com