Hoppa till innehåll
How Far are You Willing to Bend, Elise Bjerkelund Reine

How Far are You Willing to Bend

KAPITEL 3 – Corpus

Föreställningen spelades 2023

Denna sida är en del av föreställningsarkivet

Physically – Mentally – Sexually

I tredje kapitlet Corpus står kroppen och kroppsförvandling i fokus. Gästartist Mau Cugat tar med publiken på en två timmar lång resa genom en kroppslig och själslig förvandling.

Corpus, med performancekonstnären Mau Cugat, är en föreställning utöver det vanliga. Kvällen inleds med en kroppsinstallation, där publiken kan röra sig fritt in och ut ur rummet. Installationen övergår i en föreställning av det intensivare slaget. 

Kroppsförvandling är något Mau intresserat sig för så länge hen kan minnas. I arbetet med Corpus har Mau och Elise studerat klassiker som Macbeth och Svansjön. Återkommande är frågor om varför viss kroppsförvandling är okej medan annan inte är okej, enligt samhällets normer. 

Mau Cugat, medgrundare av Cirque Désolé, är utbildad inom cirkuskonst, dans och experimentell teater. Cirque Désolés konstnärskap utgår ifrån flera discipliner med kroppsspråk och filosofi i tät sammanflätning.

 

“Corpus: a body is a collection of pieces, bits, members, zones, states, functions. Heads, hands and cartilage, burnings, smoothnesses, spurts, sleep, digestion, goose-bumps, excitation, breathing, digesting, re-producing, mending, saliva, synovia, twists, cramps, and beauty spots. It’s a collection of collections, a corpus corporum, whose unity remains a question for itself.” 

– Jean-Luc Nancy

 

Chapter 3 

Chapter 3 of How Far are You Willing to Bend performance manifest is dedicated to body and its transformations and body-modification. In the space you will take part in Mau Cugat performance journey through the classical arts and personal anecdotes. The experience has 2 different forms: one as a installation where you can move around freely with open doors (approximately 45 min), and one as a performance experience behind closed doors (approximately 45 min). 

Mau Cugat, co-founder of Cirque Désolé , has undergone training in circus arts, dance, and experimental theater. Their work and artistic universe today stem from their unique multidisciplinary journey, intertwining bodily languages and philosophical thoughts.

 

Om projektet  

En kropp utan ansikte. En myt. En dröm. Elise Bjerkelund Reine utforskar samtidens effektivisering och sexualisering i ett absurt och abstrakt scenuniversum. How far are you willing to bend tar avstamp i cirkusartisternas erfarenheter av att pressa sina egna, eller andras gränser och ställer frågor om makt. Vem anpassar sig, vem bestämmer? 

I sex olika föreställningar, som spelas i kapitelföljd, får vi följa Elise med gästade cirkusartister som söker efter svar genom musik, text, koreografi och frustration, för att alla samlas i det slutgiltiga kapitlet: SEX.   

Med en experimentell och orädd ingång vrids, vänds, och töjs begreppen och ger plats åt ett maktskifte. De fragmenterade kropparna reser sig, skriver poesi, dansar till pumpande beats, väcker ilskan och skratten.  

How Far are You Willing to Bend är sex fristående föreställningar som spelas i kapitelföljd. 

 

About the project

A body without a face. A myth. A dream. Elise Bjerkelund reine is exploring contemporary efficiency and sexualization in an absurd and abstract universe. How far are you willing to bend takes a starting point in the circus performers' experiences to push their own, or other boundaries and to question power structures. Who adapts, who determines?

In six different presentations, played out as chapters of a performance manifest, we get to follow Elise and the guest artists: Adalberto Fernandez Torres (chapter 1), Julie Bergez (chapter 2), Mau Cugat (chapter 3) solo/elise (chapter 4), Niklas Blomberg (chapter 5) in a search for answers through music, text, choreography and frustration. They will all meet together for the final chapter: SIX/SEX.

With experimental and fearless propositions, the artists seek to twist, turn and stretch concepts and make space for a power shift. The fragmented bodies will rise, write poetry, dance to pumping beats, awaken rage and laughter.

Spelperiod Norrköping

15–17 december 2023

Biljettpris

Ordinarie 130 kr
Senior 65+ 105 kr
Student 65 kr

Åldersgräns

+ 18 

Triggers

Naket/Nude 

Föreställningslängd /upplägg

Kl 20–21.30
Föreställningen består av två delar:

45 minuter performanceinstallation. 
Publiken kan vandra fritt in och ut ur rummet på Teatervinden. Te serveras en våning ner.


45 minuter föreställning. 
Publiken samlas på Teatervinden (inget insläpp efter föreställningens början).

Totalt cirka 1,5 timme utan paus.