Hoppa till innehåll
Elise Bjerkelund Reine

How Far are You Willing to Bend

Chapter 4 – The shedding

Föreställningen spelades 2024

Denna sida är en del av föreställningsarkivet

I bend, I bend, I bend How far? I bend into your imagination. 
I’m the snake woman, the slug. 
I contort.
I twist.
My tongue can lick every part of my own body.
Covered in mucus, slime I can to crawl into any hole.

How Far Are You Willing to Bend 

Physically – Mentally – Sexually

-Information will follow in English-

En kropp utan ansikte. En myt. En dröm. Elise Bjerkelund Reine utforskar samtidens effektivisering och sexualisering i ett absurt och abstrakt scenuniversum. How far are you willing to bend tar avstamp i cirkusartisternas erfarenheter av att pressa sina egna, eller andras gränser och ställer frågor om makt. Vem anpassar sig, vem bestämmer?

I sex olika föreställningar, som spelas i kapitelfölj och som är olika manifest får vi följa Elise med gästade cirkusartister: Adalberto Fernandez Torres (kapitel 1), Julie Bergez (kapitel 2), Mau Cugat (kapitel 3) solo/Elise Bjerkelund Reine (kapitel 4), Niklas Blomberg (kapitel 5) som söker efter svar genom musik, text, koreografi och frustration, för att alla samlas i det slutgiltiga kapitlet: SEX.  

Med en experimentell och orädd ingång vrids, vänds, och töjs begreppen och ger plats åt ett maktskifte. De fragmenterade kropparna reser sig, skriver poesi, dansar till pumpande beats, väcker ilskan och skratten.  

How Far are You Willing to Bend är sex fristående föreställningar som spelas i kapitelföljd. 

 

A body without a face. A myth. A dream. Elise Bjerkelund Reine is exploring contemporary efficiency and sexualization in an absurd and abstract universe. How far are you willing to bend takes a starting point in the circus performers' experiences to push their own, or other boundaries and to question power structures. Who adapts, who determines?

In six different presentations, played out as chapters of a performance manifest, we get to follow Elise and the guest artists: Adalberto Fernandez Torres (chapter 1), Julie Bergez (chapter 2), Mau Cugat (chapter 3) solo/Elise Bjerkelund Reine (chapter 4), Niklas Blomberg (chapter 5) in a search for answers through music, text, choreography and frustration. They will all meet together for the final chapter: SIX/SEX.

With experimental and fearless propositions, the artists seek to twist, turn and stretch concepts and make space for a power shift. The fragmented bodies will rise, write poetry, dance to pumping beats, awaken rage and laughter.

Spelperiod Norrköping

8 mars – 10 mars 2024

Biljettpris

Ordinarie 130 kr
Senior 65+ 105 kr
Studentpris 65 kr

Åldersgräns

15+