På vår hemsida används cookies som gör att den fungerar bättre. Läs mer om cookies

Alla östgötars teater!

Vår repertoar består av svensk och utländsk dramatik, nyskrivna verk och klassiker. Vi är också kända för våra musikaler.

Östgötateatern är Sveriges största regionteater med vackra teaterhus i både Linköping och Norrköping. Till Östgötateatern hör också ung scen/öst, som har i uppdrag att spela barn- och ungdomsteater. På teatern finns plats för samtal och möten, analys och insikt, lust och skratt, upplevelse och eftertanke.

Kärnan i vår verksamhet utgörs av vår fasta ensemble, som backas upp av våra långtidsengagerade skådespelare. Under året gästas vi dessutom av en rad andra skådespelare, beroende på hur repertoaren ser ut. För att få nya impulser och inspiration engagerar vi olika regissörer och scenografer.

Vi är den teater i Sverige som har flest abonnenter, över 6 000 personer. Det är vi väldigt glada och stolta över!

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förse östgötarna med bra teater i alla dess former på en hög konstnärlig nivå. Vi ska också turnera med mindre produktioner i Östergötland och angränsande län, vilket vi gör så mycket det bara går.


Våra produktioner

Varje år besöker 100 000 personer Östgötateatern. Ett tjugotal små och stora produktioner sätts upp på våra scener och spelas mellan 700-1000 gånger.

Teatern har ca 100 personer fast anställda. Räknar vi in alla extraengagerade kan vi bli så många som 315 personer under ett spelår.

Östgötateatern samarbetar med såväl skolor och andra institutioner som med fria teatergrupper. Vi har även ett omfattande samarbete på riksnivå, med gästspel och turnéer.

Om Scenkonstbolaget

Vid årsskiftet 2015/2016 trädde Scenkonstbolaget i Östergötland AB i kraft. I bolaget ingår Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester. VD för bolaget är Pia Kronqvist.

Sammanlagt har Scenkonstbolaget ca 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år. Ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Läs mer på Scenkonstbolagets hemsida

Gå till hemsidan