Hoppa till innehåll

Slagverkare mot väggen

Svindlande samarbete med SON

En flygande slagverkare. Visuell musik mot en vägg, flera meter upp i luften. I nära samverkan med sin egen motvikt och musikerna på marken utförs en unik och gränsöverskridande scenkonstupplevelse, en svindlande upplevelse. En hybrid mellan cirkus och musik, det fria och det styrda.

Under de år som cirkusartisterna Mattias Lindström och Magali Bancel arbetat på Östgötateatern har de utvecklat en utforskande cirkus- och musiklabbverksamhet. Deras möte med slagverkarna från Norrköpings Symfoniorkester, med Martin Orraryd i spetsen, har gett flera spännande resultat – inte minst i den uppmärksammade samproduktionen The Last Fish och skolkonsertproduktionen Vibrationer i luften.

Den senaste i raden, Slagverkare mot väggen, är en filmad performance som utmanar våra sinnen.