Östgötateatern stödjer

Östgötateatern har i sitt uppdrag att stödja fria teatergrupper, amatörteatergrupper och skolor.

Vårt stöd kan bland annat bestå av utlåning av dekor, rekvisita, kostym och teknik.

Är du/din teatergrupp intresserad av stöd från Östgötateatern?

Välkommen att kontakta vår samordnare Stefan Lundholm på stefan.lundholm@ostgotateatern.se.

Skräddaren Tina Öqvist tillsammans med kostym från Wendy & Peter Pan. Foto: Carl Fristedt

Gå till hemsidan