Dramatiker

Molière

Han var en omdebatterad dramatiker och skådespelare som inte var rädd för obekväma ämnen. I mötet mellan komik och tragik skapade Molière något nytt.

”Genialiteten hos Molière låg i att han samtidigt behärskade två konstarter. Som skådespelare visade han stor fallenhet för att med komiska medel avslöja mänskliga svagheter. Som dramatiker förevisade han med avslöjande ironi allt slags falskhet.”

Så inleder litteraturvetaren Sverker R. Ek sin text om Molière för Nationalencyklopedin. Tack vare att Molière var så välbekant med 1600-talets skarpa sociala skiktningar kunde han roa såväl kungligheter som gemene man i Paris med sin satir.

Efter att i ett drygt decennium ha lett resande teatersällskap runt om i Frankrike återvände Molière, som är ett artistnamn för Jean Baptiste Poquelin, till Paris 1658. Han upptäcktes av Ludvig XIV och ställdes under kungens beskydd. Succén De löjliga preciöserna kom att bli den första av Molières många samhällssatiriska pjäser som förlöjligade tillgjorda beteenden i de finare salongerna.

Molières pjäser kretsar många gånger kring det sociala spelet, moralfrågor och existentiella konflikter – ofta gestaltat via finurliga ordlekar och med influenser från commedia dell’arte. I Molières dramatik möts komik och tragik på ett sådant sätt att gränsen mellan genrerna nära på suddas ut.

Exempel på några av Molières mest kända verk är Hustruskolan (1662), Tartuffe (1664), Don Juan (1665), Misantropen (1666), Den girige (1668) och Den inbillade sjuke (1673). Under sina sista år lät han också uppföra pjäser med musik och dans, i vilka komedin närmade sig operan.

Molière gestaltade ofta själv sina huvudkaraktärer. På grund av sina karikatyrer och för tiden obekväma ämnen rörde han upp känslor och skapade debatt inom vissa kretsar, inte minst inom kyrkan.

Molières död har kommit att bli något av en legend. Han kollapsade på scenen under den fjärde föreställningen av Den inbillade sjuke och avled kort därpå, 51 år gammal. Molière räknas som en ledande företrädare av franskklassicismen och som en förnyare av komedin. Än i dag fortsätter hans livsverk att influera dramatiker världen över.

Gå till hemsidan