Viktiga rekryteringar

Scenkonstbolaget i Östergötland AB kommer under 2017 att rekrytera till fyra centrala befattningar. 

Johan Celander, teaterchef på Östgötateatern sedan 19 år, kommer att gå i pension den sista december 2018. Rekryteringen av hans efterträdare påbörjas redan nu. Johan Celander kommer att arbeta vidare inom bolaget på central nivå med utvecklingsprojekt tills han går i pension.

På Norrköpings Symfoniorkester kommer det också att ske förändringar.

– Jag har varit chef för symfoniorkestern i sex år och känner mig nu redo för nya utmaningar säger Karin Veres, verksamhetschef och konstnärlig ledare för SON. Jag väljer att lämna verksamheten när den är på topp, men kommer att finnas kvar som Senior Advisor. Norrköpings Symfoniorkester har haft fantastiska publika framgångar under de senaste åren och röner uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Pia Kronqvist, VD för Scenkonstbolaget, betonar att det är två mycket centrala och viktiga tjänster som det nu ska rekryteras till.

– Jag är glad över att både Johan och Karin väljer att finnas kvar i vår organisation. Deras kunskaper och erfarenheter är ovärderliga för oss och jag kan inte nog understryka betydelsen av deras insatser.


Scenkonstbolagets ordförande Christer Mård understryker även han att både Karin Veres och Johan Celanders insatser för verksamheten har varit av stor betydelse.

– Vi tror att det är bra för verksamheten att kunna ha långa överlämningar av dessa viktiga befattningar. På så sätt kan vi fånga upp deras värdefulla kunskap och utveckla verksamheten i samklang både med de erfarna och de som kommer med nya infallsvinklar, säger Christer Mård.

Symfoniorkesterns orkesterchef Gunnar Possnert och Östgötateaterns produktionschef/vice teaterchef Marie Wahlqvist kommer båda att gå i pension 2018.

– Vi har valt att utlysa även dessa två tjänster under 2017. Både Marie och Gunnar har en enorm kunskap och erfarenhet av sina verksamheter. Det är mycket värdefullt att låta överlämningarna få ta tid, säger Pia Kronqvist.


(Publicerad 2017-01-27)

Gå till hemsidan