Uttalande gällande #tystnadtagning


Svenska Dagbladet publicerade den 8 november en artikel där 456 skådespelerskor, däribland flera som jobbar eller har jobbat på Östgötateatern, samlats i ett gemensamt upprop mot kränkningar och övergrepp som de fått och får utstå på sina arbetsplatser.

Det är en samling fruktansvärda vittnesmål från film- och teaterbranschen runtom i Sverige. I sociala medier kan man läsa ännu fler vittnesmål under #tystnadtagning och allt fler skriver på uppropet. Det handlar om rena övergrepp och direkt brottsliga handlingar.

Vi fördömer dessa och välkomnar den kraft som nu sätts i rörelse inom vår och andra branscher. Det är många som har lidit i tysthet. Så får det inte vara. Vi hoppas att #metoo, #tystnadtagning och alla andra upprop ska förändra hela samhället i grunden.

Vi har ett stort ansvar som arbetsgivare. Övergrepp är aldrig ok. Ej heller trakasserier. Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med hur vi beter oss mot varandra på vår arbetsplats.

Pia Kronqvist, VD
Johan Celander, teaterchef

(Publicerad 2017-11-15)

Gå till hemsidan