#tystnadtagning – tre år senare


Skådespelaruppropet #tystnadtagning var startskottet för den svenska #metoo-rörelsen. ”Arbetet tar aldrig slut”, säger Östgötateaterns produktionschef Fanny Twardomanski.

Den 8 november 2017 publicerades uppropet #tystnadtagning i Svenska Dagbladet. Hundratals skådespelare vittnade om sexuella övergrepp, kränkningar och en tystnadskultur inom film- och teatervärlden. Uppropet fick stort genomslag både i Sverige och internationellt.

– Institutionsteatern har historiskt varit en hierarkisk arbetsplats. Moderniseringen som skett i samhället har inte skett på samma sätt inom institutionsvärlden, man har valt att hålla kvar vid maskulina normer. Det är fruktansvärt att det krävdes ett upprop för att branschen skulle uppmärksamma de här frågorna, säger Fanny Twardomanski, produktionschef och biträdande teaterchef på Östgötateatern.

Hon är tacksam för att så många vågade höja sina röster och dela med sig av sina berättelser – berättelser som ledde till att arbetsgivare och medarbetare i hela landet började lyfta och jobba med den här problematiken på allvar.

– Det handlar inte bara om att hitta fall utan om att ha en diskurs gemensamt kring de här frågorna, säger Fanny Twardomanski.

Hur jobbar Östgötateatern för att motverka sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?

– Medarbetskapet är väldigt viktigt. Det är ett gemensamt ansvar att stå upp och säga ifrån om vi ser något som vi inte tycker om, och det är chefernas ansvar att följa upp och se till att det blir förändring. Som arbetsgivare handlar det också om att erbjuda information och att vi hela tiden aktualiserar den diskussion som pågår i branschen, att vårt lokala fack är starkt och att vi har en gemensam vision kring hur vi vill jobba.


Konkreta aktiviteter

Inom Scenkonst Öst, bolaget som Östgötateatern ingår i tillsammans med ung scen/öst och Norrköpings Symfoniorkester, har visionen kokats ner till en policy mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Den skickas ut till alla nya medarbetare och det informeras om den vid alla kollationeringar.

Utöver policyn finns även en handlingsplan. Den togs fram under 2018 och har nyligen uppdaterats i samråd med de lokala avdelningarna för Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF.

– Jag tyckte att det blev väldigt bra diskussioner. Utifrån de diskussionerna kom vi fram till konkreta aktiviteter som vi bör och ska fortsätta jobba med, säger Charlotte Träff, HR-chef på Scenkonst Öst.


FOKUS PÅ FRILANSARE

En viktig fråga som diskuterats är ”hur tar vi hand om våra frilansare?”. Nationella undersökningar har visat att det just är de med tillfälliga anställningar som är mest utsatta.

– Där har vi kört igång. Det har bildats en grupp på SON och på teatern har vi träffat de fackliga representanterna för att ta fram en plan för hur vi ska ta hand om våra frilansare på ett ännu bättre sätt, säger Charlotte Träff.

Fanny Twardomanski. Foto: Klara G

Fanny Twardomanski, produktionschef och biträdande teaterchef på Östgötateatern. Foto: Klara G


Stort engagemang

Andra konkreta åtgärder är att arbetsmiljö ska vara en stående punkt på alla interna möten samt en kommande (digital) workshop för all personal på tema civilkurage, för att lyfta medarbetarperspektivet. I fjol hölls en föreläsning om härskartekniker och regelbundet genomförs en stor medarbetarenkät och en enkät om just sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

– Jag upplever att det finns ett stort engagemang och en vilja att göra något bra av det här, säger Charlotte Träff.

Har upprop som #metoo och #tystnadtagning påverkat bolagets arbete på något sätt?

– Ja, i allra högsta grad. Det har varit positivt för oss för det har gjort att vi varit tvungna att växla upp och vara noga med att informera om den här policyn och att jobba i förebyggande syfte. Det kanske vi hade gjort i alla fall, men säkert inte i den omfattningen som vi gör idag, säger Charlotte Träff.


Representation

Östgötateaterns produktionschef Fanny Twardomanski betonar vikten av – och det självklara i – att jobba aktivt med de frågor som uppropen 2017 tog avstamp i. Ur hennes och teaterchef Nils Polettis perspektiv handlar det även om att skapa en bred representation, både när det gäller val av pjäser och vid rekryteringar.

– Nästa steg är att ha fler perspektiv, inte bara män och kvinnor. Vi behöver få in det intersektionella perspektivet och bredda representationen.

Vilken är den största utmaningen i att åstadkomma förändring till det bättre?

– Det är att vi jobbar i ett föränderligt klimat – att det hela tiden kommer in nya konstnärliga team. Samtidigt gör det att vi håller dialogen levande och ser till att vår arbetsplats möter kraven. Arbetet tar aldrig slut, säger Fanny Twardomanski.

Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2020-11-08)

Gå till hemsidan