Teaterhistoria förstördes i branden

Vid den stora branden i ett industrihotell på Händelö i Norrköping förstördes ett 40-tal teaterfonder som förvarades i väntan på museiplats.

Det var i augusti i år som en omfattande brand ödelade stora delar av ett industrihotell på Händelö i Norrköpings hamnområde. Ingen människa skadades, men bland det som gick förlorat i branden fanns 40-50 äldre teaterfonder som förvarades där i väntan på att de skulle hämtas av Scenkonstmuseet i Stockholm.


"Otroligt vackert"

Håkan Sjösvärd, teknisk samordnare på Östgötateatern, tror att merparten av fonderna var från tiden då teaterhusen i Norrköping och Linköping byggdes, det vill säga kring sekelskiftet 1900. Sannolikt var de flesta målade av dekorationsmålaren Carl Grabow (1847-1922), alternativt elever eller anställda vid hans ateljé i Stockholm.

- De var otroligt vackert målade. Hans firma målade till nästan alla teatrar i Sverige vid den tiden, säger Håkan.

Han är glad över att fonderna hann dokumenteras på bild innan de flyttades till förrådet på Händelö.

- Vi tror att det här är huvudridån till den gamla Eklundska teatern, säger han och tar upp ett fotografi föreställande en sliten fond med tunga röda och gulddekorerade gardiner.

- Det var titthål i den och måtten stämmer överens. Dessutom är den väldigt sliten.


Träbyggnader revs

Den Eklundska teatern, som låg på samma plats som Stora teatern i Norrköping i dag ligger, byggdes 1850. Den revs redan 1904, främst för att den var gjord av trä och bara hade en utgång och inåtgående dörrar.

- 1903 var det en jättestor brand på en teater i Chicago. Över 600 människor dog och efter det blev man mer noggrann med brandsäkerheten på teatrar, säger Håkan.

Även i Linköping var brandsäkerheten en av orsakerna till att träbyggnaden där Assemblé- och spektakelhuset inrymdes fick rivas i början av 1900-talet.

Håkan pekar på ett fotografi på en av fondernas baksidor. I texten står det bland annat ”Lohengrin”, det vill säga Richard Wagners opera med uruppförande 1850.

- Den här var troligtvis köpt begagnad från operan i Lübeck, för den har aldrig spelats här.


Kringresande sällskap

Håkan berättar att varje teater hade en permanent uppsättning med dekor och rekvisita och att de kringresande teatersällskapen fick uppge vilken typ av miljöer deras föreställning skulle utspelas i, varpå de rätta fonderna och attiraljerna plockades fram.

Från invigningen av det nya teaterhuset i Linköping 1903 respektive i Norrköping 1908 och decennier framåt var det enbart resande teatersällskap som gav föreställningar. Under 1930- och 1940-talen övertog Riksteatern allt mer av verksamheten, men vid den här tiden började också en fast ensemble etableras.

1947 grundades Stadsteatern Norrköping-Linköping, med Johan Falck som teaterchef. 1980 övergick stadsteatern till att vara en länsteater och det var då namnet Östgötateatern myntades.


Ovärderlig teaterhistoria

De gamla fonderna har kommit att återanvändas i några av teaterns uppsättningar genom åren. Till fonderna hörde också tak och sättstycken (så kallade ”byxor”), vilket bidrog till att skapa en tredimensionell scenbild.

- I dag jobbar vi på ett helt annat sätt. Det är mycket projektioner som gäller, säger Håkan.

Det ekonomiska värdet på fonderna som brann upp är svårt, om inte omöjligt, att uppskatta.

- Det går inte att värdera, det är teaterhistoria. De hörde hemma på museum, säger Håkan Sjösvärd.

 Polisutredningen kring branden på Händelö har lagts ner och brandorsaken lär förbli okänd.


Här kan du läsa mer om teaterhusens historia


Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2016-09-28)
Foto: Anders Kessler och Håkan Sjösvärd

Gå till hemsidan