Ny ordförande för Scenkonst Öst 

 

Lars Hagman (L) har utsetts av Region Östergötland som ny styrelseordförande för Scenkonst Öst AB, i vilket Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst ingår.

Lars Hagman var tidigare regiondirektör för Akademiska Hus Öst och är förtroendevald för Liberalerna i Region Östergötland. Han är bosatt utanför Linköping och har tidigare även arbetat som bland annat affärsutvecklare på byggbolaget JM Region Öst.

 Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag tar min an detta spännande och roliga uppdrag. Jag är övertygad om att i framgångsrika regioner låter man kulturen ha en given plats och att den ges möjlighet att utveckla både människor och samhället i stort, säger Lars Hagman.


"En unik möjlighet"

Lars Hagman har en bred erfarenhet av styrelsearbete inom kommunal och privat verksamhet. Han ingår även i styrelsen för Tekniska verken AB i Linköping och har tidigare suttit i styrelsen för Linköpingsexpo AB.

– Med sammanslagningen av Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst har vi en unik möjlighet att sprida olika former av scenkonst inom hela regionen. Jag ser verkligen fram emot att få vara med på denna resa och arbeta tillsammans med alla duktiga och hängivna medarbetare. Jag hoppas att jag kan bidra med erfarenheter som underlättar att vi skall uppnå våra ägares syften och mål med bolaget, säger Lars Hagman.


UTVECKLING AV KULTURLIVET

Lars Hagman valdes till ny ordförande för Scenkonst Öst på regionfullmäktige den 2 oktober 2019 och uppdraget sträcker sig till och med ordinarie bolagsstämma 2023. Han efterträder tidigare ordförande Christer Mård (L).

Scenkonst Öst AB bildades den 1 januari 2016 och består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolaget ska bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland och bidra till att stärka länets attraktivitet. Ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Lars Hagman. Foto: Eva Lindblad


Styrelsen 2019-2023

Scenkonst Östs styrelse består av representanter från ägarna. Den nya styrelsen för 2019 består av:

Ledamöter
Lars Hagman (L) Ordförande – Region Östergötland
Louise Malmström (S) 1 vice ordförande – Norrköpings kommun
Paul Lindvall (M) 2 vice ordförande – Linköpings kommun
Lars Eklund (KD) – Region Östergötland
Jörgen Rundgren (M) – Region Östergötland
Olle Vikmång (S) – Region Östergötland
Christina Brusén (M) – Norrköpings kommun

Suppleanter
Klas Linné (MP) – Region Östergötland
Astrid-Marie Jonsson (C) – Region Östergötland
Ralf Holmér (M) – Region Östergötland
Máire Skogstjärna (KD) – Region Östergötland
Olle Johansson (S) – Norrköpings kommun
Ricardo Olivares (V) – Norrköpings kommun
Niklas Nåbo (S) – Linköpings kommun


Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2019-10-31)

Gå till hemsidan