Nutida arbetarhistoria


En av vårens många digitala produktioner är ett ljudverk där det dokumentära möter det musikaliska. Regissören Karl Sanner vill tillsammans med ensemblen sätta ljus på den växande trenden med så kallat gigarbete.

Idén uppstod ur Karl Sanners intresse för arbetarmusik och den lokala arbetarhistorien, inte minst med Norrköpings textilfabriker. Samtidigt ville han inte skapa en historisk resumé utan prata om nutiden i relation till dåtiden.

– Då landade jag ganska snabbt i detta med gigekonomi. Det är något jag tänkt på en hel del och försökt sätta mig in i. Det har varit lite som en skattjakt att ta reda på mer eftersom det är så pass nytt och ofta lite hemligt. På något sätt utgör personer inom gigekonomin en stor del av dagens arbetarklass, säger Karl Sanner.

Den typ av gigarbete som han främst kommit att intressera sig för handlar om människor som utför ”enkla tjänster offline”. Inte via en anställning, utan till exempel via en mobilapp.

– Det kan handla om att köra ut mat till folk, köra taxibilar, hänga upp en tavla eller bära upp en soffa. Det är den typen av tjänster som har exploderat, säger Karl.


Dokumentärt fokus

Från början var tanken att skapa ett sångprogram som kompletterades med dokumentärt material, men under processens gång och i mötet med forskare och ensemblen har det istället blivit tvärtom. Fokus ligger nu på det dokumentära, som kompletteras med och ackompanjeras av arbetarsånger.

Östgötateaterns arbetarorkester tolkar gigekonomin är ett samarbete mellan teatern, Arbetets museum och Norrköpings Symfoniorkester. Från sistnämnda bolagskollegor medverkar tre musiker för att förstärka musikinslagen.

– Arbetets museum kontaktade jag tidigt eftersom de har en väldigt spännande verksamhet när det gäller arbetarhistoria. Då visade det sig att de håller på med en utställning till hösten som också berör ämnet gigekonomi. Jag har fått intervjuer och dokumentärt material som de gjort till utställningen och jobbar mycket med det materialet i ljudverket, säger Karl.

Utöver materialet från Arbetets museum används även dokumentärt material från nätforumet Flashback och från företags webbplatser.

Vad har du själv för erfarenheter av gigekonomin?

– Ganska lite, men det beror på hur man ser det. Jag är ju frilansare själv och har aldrig haft en fast anställning. Men det finns en stor skillnad på mig och de jag pratar om i det här projektet, för jag har ändå en utbildning inom ett specifikt fält. Nu har också okvalificerade arbetsuppgifter ”gigifierats”, vilket för med sig nya konsekvenser.


Nya musikarrangemang

Musikinslagen i verket består av fyra låtar med stor bredd, men alla på tema arbetarsång/kampsång; från ryska revolutionen till en Joe Hill-låt till svensk proggmusik från 1970-talet. Låtarna har moderniserats genom nya arrangemang.

Vad har du för mål och önskan med produktionen?

–Jag vill att folk ska bli nyfikna på vad gigekonomin är. Och lära sig lite mer. Vi behöver uppmärksamma den här nya arbetsformen mer, precis som när det slog igenom med olika bemanningsföretag. Det var också något nytt på svensk arbetsmarknad när det kom.

Imorgon, den 1 maj, kommer ett litet smakprov i videoform. Berätta om det?

– Vi försöker göra en liten blänkare för hela ljudverket med en låt av Joe Hill. Han flyttade från Sverige till USA och blev en jättestor arbetarsångsprofil och dömd till döden för ett brott som är ganska omtvistat om han begått eller inte. Just den här låten, Prästen och slaven, är en Frälsningsarmén-sång med omskriven text. Det som den här låten handlar om för mig är att det finns en tanke i vårt liberala samhälle om att du kan bli vad du vill, bara du kämpar tillräckligt hårt. Den tanken tror jag kan vara skadlig eftersom alla inte har samma förutsättningar – vilket kan få människor att slå på sig själva om de inte lyckas bli det de vill, istället för att anklaga orättvisorna, säger Karl Sanner.

Östgötateaterns arbetarorkester tolkar gigekonomin har digital premiär den 4 juni och kan därefter streamas kostnadsfritt genom teaterns konto på Spotify, SoundCloud eller Podcaster. Videon som släpps den 1 maj kan ses genom Östgötateatern på Facebook, Instagram eller YouTube.

 

Läs mer om ljudverket och se alla medverkande här >>

Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2021-04-30)

Gå till hemsidan