Nu öppnar teatern i Linköping


Ikväll spelas den första föreställningen på Stora teatern i Linköping sedan i mars. Det är inte bara coronapandemin som påverkat scenkonsten, utan teaterhuset har genomgått en omfattande renovering och modernisering bakom kulisserna.

Biljettkassan på Stora teatern har visserligen varit öppen under hösten, om än med begränsade öppettider, men ikväll blir första gången på länge som publik välkomnas in i den vackra salongen.

Arbetet i teaterhuset började redan för cirka två år sedan med ett behov av underhåll på personaldelen – i loger, duschar, omklädningsrum och lunchrum. Nu skulle allt uppdateras till modern standard och med modern och energisnål belysning. I detta ingick till exempel stambyte och genomgång av ventilationssystemet, som en del av fastighetsägaren Lejonfastigheters underhållsplan.

Arbetet påbörjades i april 2019 och var klart i januari i år, parallellt med föreställningar kvällstid.


5 mil elkabel

I samband med moderniseringen upptäcktes dock nya behov i den närmare 120 år gamla byggnaden. Hösten 2019 påbörjades planeringen för en större elsanering. Huvuddelen handlar om ljud, ljus och scen. Alla gamla kablar har rivits ut och nya kablar lagts in, från källaren och upp till vinden.

– Varenda elkabel är bytt i hela huset. Allt som allt handlar det om 50 kilometer ny kabel, säger Kjell Samuelsson, fastighetsförvaltare på Lejonfastigheter.

Nu gick det inte längre att göra arbetet parallellt med föreställningar. Bland annat så fick spelårets första föreställning, Yvonne, prinsessa av Burgund, istället ges på närliggande Forumteatern på Ågatan.


ÖKAD BRANDSÄKERHET

Teaterhusets ljud- bild- och ljusanläggning har digitaliserats och fräschats upp. Förändringarna har inneburit en ökad brandsäkerhet för både personal och publik, med nytt högtalarsystem och förbättrade larmrutiner.

– Om brandlarmet går så kommer ljudet från scenen automatiskt att tystna och i orkesterdiket så kommer lampor att blinka, säger Berith Fornell, Östgötateaterns platsansvariga i Linköping.

Sett till ytan så har ungefär halva teaterhuset renoverats under de senaste två åren, varsamt och med hänsyn till byggnadens K-märkning.

– Vi räknar med att det ska hålla i 50 år, säger Kjell Samuelsson från Lejonfastigheter.

Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2020-10-21)

450

På bilden: Kjell Samuelsson, förvaltare på Lejonfastigheter, och Berith Fornell, platsansvarig från Östgötateatern.


FAKTA STORA TEATERN I LINKÖPING

Linköpings teaterhus invigdes den 18 december 1903. Arkitekt var (liksom några år senare för Stora teatern i Norrköping) Axel Anderberg. Teaterhuset är byggd i jugendstil och salongen rymmer 400 platser.

Under 1980-talet renoverades teatern både invändigt och utvändig, bland annat med en ombyggnation av första radens publikfoajé. 2009 renoverades exteriören och 2010–2011 interiören i jugendstil, kompletterat med vissa moderna inslag. Entrétrappan är ombyggd för att öka tillgängligheten och en ny hiss har installerats i biljetthallen.


TRYGG PÅ TEATERN

När teaterhuset nu öppnas är salongen givetvis coronasäkrad, med trygga avstånd mellan alla besökare. I nuläget spelar vi för max 50 personer per föreställning.

Läs mer om våra trygghetsåtgärder här

Gå till hemsidan