VÅRT DJUPA DELTAGANDE


Det var med stor sorg som vi i måndags nåddes av beskedet att Mats Huddén gått bort. Mats verkade på Östgötateatern under 37 år som skådespelare och regissör och hans oerhörda gärning går inte att sammanfatta i några enkla rader, han har varit en tydlig profil för Östgötateatern och kulturen i hela länet. Inte bara Östergötland, utan Sverige och norden har mist en stor teaterpersonlighet, och hela Östgötateatern sänder tankar och värme till de närmast sörjande.

På teaterns kansli (Brücks plan tre) finns en minnesbok där medarbetare och tidigare medarbetare har möjlighet att skriva egna minnesord.

(Publicerad 2019-03-15)


Bilden: Mats Huddén i Östgötateaterns uppsättning av Streber 2002. Foto: Anders Kratz

Gå till hemsidan