Lyckat saneringsarbete efter branden 

 

För en vecka sedan eldhärjades delar av Stora teatern i Norrköping. Nu har Östgötateaterns personal kunnat återuppta arbetet i teaterhuset.

Elden som brandskadade delar av teaterhusets vind, tak och trapphus nådde aldrig scen och salong. Däremot rökfylldes salongen och åtgärder har under veckan vidtagits för att få bort den dåliga lukten. På onsdagen kunde Östgötateaterns föreställningstekniska personal återuppta det tillfälligt pausade arbetet inför Faust II.

Fastighetsägaren Norrevo Fastigheter har nu avslutat den första mer akuta saneringen. Det är nu åter ofarligt att vistas på teatern. Den del av teaterhuset som eldhärjats är dock avspärrad tills återuppbyggnaden har avslutats.

– Det känns jättebra att vi nu kunnat komma in och jobba på scenen igen! Alla är taggade på att köra igång och vi är glada att saneringsarbetet har gått så pass smidigt, säger teaterchef Nils Poletti.


"Himmelska makter"

Denna vecka skulle den ovanligt stora ensemblen i Johann Wolfgang von Goethes Faust II, som regisseras av Richard Turpin, ha börjat repetera på Stora teatern i Norrköping. Repetitionerna har istället fått fortsätta på repsal.

– Det är klart att ensemblen vill in på scen så fort som möjligt och iscensätta själarnas kamp i en rökosande salong på en teater slagen av himmelska makter, men Norrevo måste hinna göra klart sin handlingsplan som gör att vi kan komma till klarhet i planeringen och vår premiär på Faust II. Och då ska rökoset förhoppningsvis vara helt borta, säger Nils Poletti.

Genomgångar görs just nu av tekniken i teaterhuset, likaså ventilationen. Fuktmätningar har genomförts i Café Gycklaren och biljettkassan och vid behov kommer fler luftavfuktare att sättas in. Vid behov kommer även ytterligare röksanering att genomföras. Det är fortfarande oklart när publik kan släppas in och när biljettkassan kan öppnas.


Talkshow flyttas

Beslut har tagits om att flytta alla kommande Talkshow med Tobias Almborg från Café Gycklaren till nya X-scenen på Repslagaregatan 9 i centrala Norrköping. Flytten innebär att fler biljetter kommer att släppas upp och att samtliga talkshows får starttiden kl. 20.00.

Sammanfattningsvis pågår ett intensivt arbete för att komma till klarhet med vilka konsekvenser branden för med sig för verksamheten och planerade föreställningar.

– Vi är tacksamma för det tålamod som både personal och publik har visat och hoppas på fortsatt förståelse i väntan på besked om när vi kan släppa in publik på Stora teatern, säger Pia Kronqvist, VD Scenkonst Öst.

Reparationerna av de skadade områdena i teaterhuset beräknas starta runt månadsskiftet september/oktober och pågå fram till årsskiftet, parallellt med att teaterns konstnärliga och publika verksamhet fortgår.

Uppdatering: Med anledning av branden flyttas premiären av Faust II i Norrköping fram en vecka. Nytt premiärdatum är den 28 september. Läs mer här


Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2019-09-05, uppdaterad 2019-09-09)

Psst! Här kan du läsa en tidigare artikel om teaterns arbete efter branden.

Gå till hemsidan