En drottning fostrad till kung


Hon är kanske Sveriges mest mytomspunna regent. Kristinas ovanliga levnadsöde har väckt förundran och debatt i snart 400 år.

Kristina var sex år gammal när dödsbeskedet kom. Hennes far, Gustav II Adolf, hade stupat på slagfältet i Lützen. Som enda barn till honom och Maria Eleonora var kronan nu Kristinas.

Det var Kristinas farfar, Karl IX, som vid riksdagen i Norrköping 1604 hade infört arvsrätt för sina kvinnliga ättlingar. Syftet var att ge den regerande dynastin ett extra skyddsnät när det gällde att behålla makten och bevara stabiliteten i riket.


Skiljdes från sin mor

Tills att Kristina blev myndig styrdes landet av en förmyndarregering under Axel Oxenstiernas ledning. Då Maria Eleonora ansågs ha dåligt inflytande och vara psykiskt otillräknelig skiljdes mor och dotter från varandra.

Kristina utbildades inom religion, politik, utländska språk, filosofi, historia, matematik och geografi. Hon fick även träna idrotter som ridning och fäktning och utöva nöjen så som jakt. I de självbiografiska texter som hon lämnat efter sig skriver Kristina:

Kungen hade beordrat alla mina lärare att ge mig en helt och hållet manlig utbildning och att lära mig allt vad en ung furste måste kunna för att vara värd att regera. Han hade uttryckligen förklarat att han inte ville att man skulle inge mig några av mitt köns förhållningssätt förutom ärbarheten.

Vägrade att gifta sig

Vid 18 års ålder tog Kristina över riksstyrelsen och 1650 kröntes hon till kung i Stockholms storkyrka. I det bräckliga stormaktsväldet ställdes hon genast inför prövningar. Krigen hade gått hårt åt statskassan och de självägande böndernas missnöje växte, samtidigt som adeln krävde privilegier. På det stora hela kan Kristina sägas ha utfört balansakten mellan de olika intressena med skicklighet.

Kristina vägrade att gifta sig. Anledningen har diskuterats flitigt inom forskningen, men en tänkbar förklaring kan vara att hon ansåg att hennes ställning som regerande drottning gjorde det omöjligt för henne att underordna sig en man i ett äktenskap. Istället löste hon frågan om tronföljden genom att få sin kusin, Karl X Gustav, erkänd som arvfurste. I samband med detta avskaffades den kvinnliga arvsrätten.


Chockade sin omvärld

Fyra år senare, den 6 juni 1654, abdikerade den 28-åriga Kristina från tronen. Som skäl angav hon tre saker: för Sveriges bästa, för Karl Gustavs skull och slutligen av privata skäl. Eftersom Karl Gustav var man kunde han försvara riket på ett sätt som hon inte kunde, menade hon.

Kristina konverterade till katolicismen, något som chockade omvärlden. Hon flyttade till Rom och blev en generös mecenat gentemot vetenskapsmän och konstnärer. Hon grundade en egen akademi och ägde ett bibliotek och tidvis en egen teater. Kristina avled 1689 och är begravd i Peterskyrkan.


Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2017-03-08)

Läs om föreställningen Dissekering av ett snöfall

Gå till hemsidan