cirkusroboten tar time-out

 

Östgötateatern bryter ny mark med cirkusföreställningen The Last Fish, där en robot ingår i ensemblen. Denna form av interaktion mellan människa och maskin är så pass oprövad att regelverket för scenkonstrobotar ännu inte är på plats. Arbetsmiljöverket har idag beslutat att stoppa robotanvändningen i föreställningen. 

The Last Fish är en samproduktion mellan Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester och innehåller cirkus, musik, magi – och en robot. Arbetet med roboten har skapat nya möjligheter för cirkuskonsten och väckt internationellt intresse, såväl som intresse från Arbetsmiljöverket.

 Vi är först i Sverige med att ha den här nära interaktionen mellan människa och robot på cirkusscenen. Vi rör oss i gränslandet mellan scenkonst och vetenskap. Därför finns det också otydligheter i regelverket, säger Pia Kronqvist, VD för Scenkonst Öst där Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester ingår.


Olika bedömningar

Östgötateatern har klassat roboten som scenmaskineri och följt de rutiner, besiktningar och säkerhetsföreskrifter som följer med det.

 Vi har gjort allting rätt enligt regelverket, men Arbetsmiljöverket gör en annan klassning av roboten och med det följer också andra säkerhetsföreskrifter, säger Östgötateaterns teaterchef Nils Poletti.

Enligt Arbetsmiljöverkets bedömning måste hanteringen av den robot som medverkar i föreställningen uppfylla samma krav som gäller för användning av en sådan här typ av robot inom exempelvis industrin, vilket innebär maskindirektiv samt CE-märkning och skydd för att hindra personal att nå in i robotens arbetsområde.

 Vi upplever att Arbetsmiljöverket har gjort en seriös bedömning och vi måste följa deras rekommendationer, även om vi gör en annan bedömning. Ett av Scenkonst Östs ledord är ”mod” och det är den här banbrytande föreställningen inte minst ett bevis på, säger teaterchef Nils Poletti.

Roboten som använts i The Last Fish har programmerats efter utbildning av kunniga robotutvecklare från Linköpingsföretaget Dyno Robotics. I föreställningen samspelar roboten huvudsakligen med cirkusartisten Mattias Lindström, som också står för idé och koncept tillsammans med Magali Bancel.


Ny version

The Last Fish är gjord för att passa hela familjen och sedan världspremiären i Linköping den 6 september har lovorden haglat från publiken och efterfrågan på biljetter varit stor. Recensenter har beskrivit föreställningen som ”angelägen samtidscirkus” (Dagens Nyheter) och som en ”varm, omväxlande och mänskligt och kroppsligt närvarande totalföreställning” (Östgöta Correspondenten).

– Det här beskedet är jättetråkigt för oss som lagt ner så många arbetstimmar och så mycket hjärta i detta. Men det väcker också intressanta frågor för hela cirkusen som konstform, säger cirkusartisten och föreställningens konstnärliga ledare Magali Bancel.

Ensemblen kommer nu att repetera om vissa nummer och även skapa nytt material. Tills den nya versionen av föreställningen är klar kommer publiken att få en kortare variant och därpå ett efterföljande samtal om mötet mellan människa och maskin, tillsammans med representanter från scenkonst- respektive forskningsvärlden. Berörd publik har också möjlighet att kostnadsfritt se om föreställningen vid ett senare tillfälle.

Text: Jeanette Söderwall (Publicerad 2019-09-26)

Läs mer om The Last Fish


Uppdatering - BESLUTET ÖVERKLAGAT

Scenkonst Öst har valt att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten i Linköping.

– Vi gör en annan bedömning än Arbetsmiljöverket. Vi menar att roboten ska klassas som scenmaskineri och att vi har följt säkerhetsföreskrifterna. Det här är en principiellt intressant fråga både för oss och för scenkonsten i hela landet, säger teaterchef Nils Poletti i en kommentar.

Gå till hemsidan