Om Nycirkus Öst

Östergötland ska bli ett nycirkusland. Här ska nycirkusen växa och frodas.

Nycirkusen är en gränsöverskridande och inkluderande konstform som vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. Med det treåriga projektet Nycirkus Öst vill Region Östergötland, Östgötateatern och Finspångs kommun stärka och utveckla den samtida cirkusen i Östergötland.

Projektet ska öppna för internationella influenser och ge regionens invånare ökade möjligheter till berikande upplevelser, delaktighet och utövande inom konstformen.

Nycirkus Öst stöds av Kulturrådet och projektet står på två ben - en internationell nycirkusfestival samt Cirkusnav Öst.


Bakgrund

Nycirkusen som konstform har funnits drygt 20 år i Sverige. Trots dess explosiva utveckling är den fortfarande inte lika etablerad som andra konstformer och med några få undantag sker all verksamhet i Stockholmsområdet.

Utvecklingsprojektet Nycirkus Öst vill få konstformen att tillhöra och växa genom regionala, interregionala och kommunala initiativ för såväl finansiering som utveckling av en funktionell infrastruktur i allt ifrån barn och ungdomsverksamhet till professionell verksamhet.

Östgötateatern har integrerat den samtida cirkusen i sin verksamhet både i egenskap av producerande institution och som arrangör av gästspel samt att man har cirkusartister anställda på längre kontrakt. Finspångs kommun arbetar löpande med nycirkus inom olika delar av sina verksamheter och Region Östergötland ser att cirkusen som konstform erbjuder spännande möjligheter till inkludering och utveckling av kulturlivet i Östergötland.

Cirkusen är en dokumenterat inkluderande konstform som väckt ett brett intresse hos olika aktörer i länet såväl för publik verksamhet som för utövare på olika nivåer.

Cirkusartisten Magali Bancel. Foto: Mohammed Kabab


Mål

Nycirkus Öst ska etablera den första svenska, årligt återkommande internationella nycirkusfestivalen samt skapa ett östgötskt nav för nycirkusens utveckling såväl konstnärligt som pedagogiskt.

Målet är att stärka konstformen nycirkus genom att skapa en ny plattform för konstnärliga processer, kompetensutveckla på olika nivåer och utveckla och dokumentera samarbetsmodeller i samarbete med och i utbyte mellan de olika aktörerna. Projektet kommer att bygga långsiktiga relationer och starka nätverk mellan länets kommuner, med andra regioner men även med den nationella och internationella nycirkussfären.

Följ Nycirkus Öst på Facebook

Internationell nycirkusfestival

Östergötlands Internationella Cirkusfestival/East Sweden Circus Festival arrangeras för andra gången den 10-19 augusti 2018. Festivalen i Finspång, Cirkusslottet, är en festival för hela familjen, med världsartister från flera länder. Läs mer om årets festival här.

I och med festivalen skapas en viktig hörnsten i Sverige; en årligt återkommande internationell cirkusfestival som garanterar ett nyskapande konstnärligt inflöde, som inspirerar, provocerar och stimulerar en växande, nyfiken publik samt genom sin långsiktighet påverkar konstformens utveckling såväl regionalt som nationellt.

Genom den breda förankringen och engagemanget från Region Östergötland, Östgötateatern och Finspångs kommun utvecklas nu ett cirkusnav utanför Stockholmsregionen som skapar och stimulerar utvecklingen av konstformen samt skapar arbetstillfällen för artister, kreatörer och tekniker med flera.

Eftersom cirkuskonsten är en internationell och innovativ konstform som i mycket drivs framåt av unga människor kommer Finspångs kommun att erbjuda konstnärlig residensverksamhet där möten kommer att ske mellan artister och civilsamhället via skolor, äldreboenden, i integrationssyfte och med olika publika sceniska uppspel som en del av konstnärliga processer. Dessa residens ska utmynna i ”Try out”-föreställningar/redovisningar under festivalen 2018. Projekten kan ha olika format men ska på sikt leda till färdiga föreställningar som är redo att turnera lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

East Sweden Circus Festival vill på detta sätt stödja den unga, kommande generationen och låta uruppföranden på festivalen kunna bli en språngbräda ut i världen och skapa en framåtrörelse för konstformen.

Cirkusnav Östergötland

Det regionala samarbetet ska skapa en infrastruktur för cirkusens kretslopp som innehåller barn och ungdomsverksamhet, semiprofessionell verksamhet, social och pedagogisk verksamhet vid äldreboenden, skolor och flyktingboenden med mera samt stöd för professionella produktioner lokalt eller genom internationella samarbeten.

Den första nätverksträffen för Nycirkus Öst hölls i mars 2016 och ett 60-tal mycket engagerade personer deltog från hela regionen. Träffen var mycket positiv och människor från olika platser och olika åldrar möttes i en kreativ och konstruktiv vilja att arbeta för nycirkusen och angränsade konstformer i framtiden. 

Vi kommer under detta år att arbeta med att coacha, stödja, utvärdera och utveckla verksamheten kring cirkuslek, familjecirkus och genomförandet av kurser för barn och unga samt vuxna och föreslå fortbildningar, göra löpande platsbesök och ha en nära kontakt med utövarna och kommunerna. Vi jobbar också för en utveckling av verksamheten för personer med funktionsvariationer samt för att verka på och kring flyktingboenden.

Helhetstänket är att barn och unga ska få uppleva nycirkus genom att se professionella artister uppträda. Genom den starka pedagogiska effekten i att först se och uppleva och sedan få prova själv blir möjligheten att kunna börja träna själv viktig. Känslan av att klara av saker man tidigare bara drömt om stannar kvar länge hos såväl barn och unga som hos vuxna.

Visionen är att Nycirkus Öst med East Sweden Circus Festival efter tre år är en etablerad och medialt välkänd verksamhet.

Cirkusartisten Sunniva Løvland Byvard. Foto: Josefine Loftenius


Kontakt

Eva Lundgren Stenbom, projektledare Nycirkus Öst, 011-21 85 16, eva.lundgrenstenbom@ostgotateatern.se

Lars Wassrin, konstnärlig ledare för festivalen, 0122-855 02, lars.wassrin@finspang.se

Maria Brusman, Region Östergötland, 010-103 65 12, maria.brusman@regionostergotland.se

Gå till hemsidan