På vår hemsida används cookies som gör att den fungerar bättre. Läs mer om cookies

Lediga tjänster


Här annonseras alla utlysta tjänster inom Scenkonstbolaget i Östergötland AB. Just nu söker vi konstnärlig chef/verksamhetschef till Norrköpings Symfoniorkester, orkesterchef, ekonomichef och podieinspicient. Läs annonserna längre ner.

Ekonomichef 

Scenkonstbolaget i Östergötland AB 

I Scenkonstbolaget ingår Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolaget har under ett år ca 200 tillsvidareanställda och ca 300 visstidsanställda samt omsätter ca 200 MSEK. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, bildades 2016. Verksamheterna har till uppgift att framföra scenkonst med konstnärlig kvalitet av högsta klass, som ska bibehållas och utvecklas med både spets och bredd för alla åldrar. 

Syftet med Scenkonstbolaget är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet. 

Uppdrag, roll och ansvar 

Scenkonstbolaget har tre enheter, Norrköpings Symfoniorkester, Östgötateatern med ung scen/öst och ett gemensamt verksamhetsstöd som innehåller en ekonomienhet, en HR-enhet och en enhet för lokaler. Då bolaget är nybildat befinner man sig i en spännande utvecklingsfas för att skapa strukturer, system och samarbeten för att på bästa sätt stödja enheterna administrativt. 

Som ekonomichef är du drivande i att bygga upp en väl fungerande ekonomifunktion för hela bolaget. Här har ett inledande arbete gjorts så det finns en grund att bygga vidare på. Bland annat ska ett nytt ekonomisystem implementeras. Du är en av VDs närmaste medarbetare och är en del av ledningsgruppen. Utöver ekonomiarbetet ansvarar du tillsammans med den övriga ledningen för Scenkonstbolagets samlade verksamhet och är ett stöd till bolagets chefer i ekonomifrågor. Du har personalansvar för ekonomienhetens sex medarbetare. 

Du ansvarar för att vidareutveckla och genomföra den ekonomiska planeringen och uppföljningen som finns inom bolaget och genomföra den. Du ansvarar för redovisning/internkontroll och ekonomiska styrprinciper inom Scenkonstbolaget och du ansvarar för bokslut och årsredovisning. Utifrån din yrkesroll ska du ansvara för att såväl de ekonomiska processerna som den ekonomiska informationen är tillförlitlig, korrekt och objektiv samt agera så att förtroende skapas för ekonomiska bedömningar och analyser. Du ansvarar för att styrelsen får korrekta rapporter och kallelser och annat i tid. 

En viktig del är att kommunicera ekonomi på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt för att stödja organisationens chefer i ekonomifrågor samt bidra till måluppfyllelse och en framgångsrik verksamhet. 

Dina övergripande arbetsuppgifter: 

· leda, utveckla och ansvara för ekonomifunktionen 

· organisera ekonomifunktionen 

· ansvara för rapportering; såväl extern, intern som till styrelse och ägare 

· ansvara för kontakter med bank och revisorer 

· ansvara för ekonomisk analys och styrning 

· vara VD:s bollplank och förtrogna 

· utveckla metoder och rutiner inom ekonomiområdet 

· ansvara för medelsförvaltningen 


Din profil 

Du har en högskoleutbildning inom ekonomi och minst 10 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete samt erfarenhet som ekonomiansvarig/ekonomichef. Du har goda ledaregenskaper och trivs i rollen som ledare. 

Du har erfarenhet och kunskap inom budget- och prognosarbete, redovisning, bokslut och ekonomisk styrning. Du har vana från att ha arbetat med utvecklingsfrågor och förändringsarbete. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Officepaketet och synnerligen goda kunskaper i excel och att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på både svenska och engelska. 

Du gillar att arbeta i en komplex roll där varierande arbetsuppgifter, högt och lågt, strategiskt och operativt, är en naturlig del av din arbetsdag. 

Som person har du goda ledaregenskaper och väl utvecklad samarbetsförmåga. Du är strategisk och utvecklingsorienterad, har helhetssyn och kan hantera varierande utmaningar och arbetsuppgifter samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation, kan förmedla och omsätta ny kunskap samt är analytisk och strukturerad. 

Vi kommer därför lägga stor vikt vid kompetenserna affärsmässighet, planering, resultatorientering, kommunikation och påverkan. 


Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar Scenkonstbolaget med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se 

Senaste ansökningsdag är 2017-08-13. Under semesterperioden kommer inget urval att ske utan processen återupptas v. 33. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, kristina.lind@unikresurs.se


Orkesterchef

Norrköpings Symfoniorkester

Norrköpings symfoniorkester (SON) ingår tillsammans med Östgötateatern med ung scen/Öst i Scenkonstbolaget i Östergötland AB. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, har bildats för att bidra till fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland. Syftet med Scenkonstbolaget är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet. 

Norrköpings symfoniorkesters vision: ”SON är till för alla och erbjuder musik i världsklass. Vi berör och gör skillnad i människors liv.” Verksamheten bildades 1912 som Norrköpings orkesterförening, idag omsätter verksamheten ca 100 MSEK per år och har ca 100 tillsvidareanställda, både musiker och övriga yrkesgrupper. Publikantalet varierar mellan 70 000 och 100 000 besökare per år. Under 2016 gav SON 86 konserter. I orkestern ingår 85 musiker varav 82 är tillsvidareanställda.

 

Uppdrag, roll och ansvar 

Vi söker en orkesterchef med personalansvar för musikerna i orkestern, biträdande orkesterchef samt podieinspicient. I arbetet ingår också ansvar för budget och för arbetsmiljöfrågor. Till de dagliga arbetsuppgifterna hör alla former av personalfrågor, te x personalplanering, schemaläggning, rekrytering, kompetensutveckling, instrumentfrågor och investeringar, försäkringar m m. Orkesterchefen har inte ett konstnärligt ansvar för orkestern, det ligger på chefsdirigenten och den konstnärliga chefen men som orkesterchef förväntas du ha kunskap och intresse för orkestermusik och kunna vara ett stöd till verksamhetschefen i dessa frågor. Du leder vissa personalmöten och har medarbetarsamtal. 

Som orkesterchef rapporterar du till verksamhetschef/konstnärlig chef för SON och ingår i ledningsgruppen för både SON och Scenkonstbolaget. Du förväntas ta en aktiv roll i detta ledningsarbete och bidra till helheten för Scenkonstbolaget, där varje verksamhet ska verka var för sig och tillsammans. 


Din profil 

Flerårig erfarenhet av liknande roll inom branschen är ett krav. Har du erfarenhet av orkesterspel är det meriterande. Du har dessutom flerårig ledarerfarenhet med personalansvar. Intresse för organisationsfrågor samt erfarenhet från administration av större verksamhet är meriterande. 

Det är ett krav att ha kunskap om konstmusik. Vi tror att du har en akademisk utbildning inom området eller motsvarande. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. 

Som person är du strukturerad; du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och har god 

samarbetsförmåga, dvs du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har ett genuint intresse för andra människor samt är trygg, stabil och har självinsikt. 

Vi kommer därför lägga särskild vikt vid kompetenserna förändringsbenägenhet, anpassning, planering, självkännedom och relationsbyggande. 


Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar Scenkonstbolaget med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se 

Senaste ansökningsdag är 2017-08-13. Under semesterperioden kommer inget urval att ske utan processen återupptas v. 33. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, kristina.lind@unikresurs.se

Konstnärlig chef/verksamhetschef

Norrköpings Symfoniorkester

Norrköpings symfoniorkester (SON) ingår tillsammans med Östgötateatern med ung scen/öst i Scenkonstbolaget i Östergötland AB. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, har bildats för att bidra till fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland. Syftet med Scenkonstbolaget är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet. 

Norrköpings symfoniorkesters vision är: ”SON är till för alla och erbjuder musik i världsklass. Vi berör och gör skillnad i människors liv.” Verksamheten bildades 1912 som Norrköpings orkesterförening. I dag omsätter verksamheten ca 100 MSEK per år och har ca 100 tillsvidareanställda varav antalet tillsvidareanställda musiker i orkestern är 82 personer, övriga är administrativ personal och tekniker. Publikantalet varierar mellan 70 000 och 100 000 besökare per år. Under 2016 gav SON 86 konserter. Verksamhetens huvudkontor ligger i Norrköping men orkestern spelar också regelbundet i Linköping och på andra platser i Östergötland, i Sverige och ibland även utomlands på turné. 


Uppdrag, roll och ansvar 

I din roll som konstnärlig chef/verksamhetschef är fokus att bibehålla och utveckla kärnverksamheten samtidigt som det riktas resurser till förnyelse av såväl innehåll som tilltal. SON:s hela verksamhet ska upplevas som en levande och inspirerande resurs för alla i Östergötland. Abonnemangskonserterna som speglar orkesterns centrala repertoar utgör kärnverksamheten. Skolkonserter för barn och ungdomar är prioriterade och tillgängliggörs genom att vara kostnadsfria för alla barn i Östergötland. 

Som konstnärlig chef leder du verksamheten och har helhetsansvar innehållsmässigt och ekonomiskt. Ditt uppdrag är tydligt: Utveckla SON:s verksamhet – dess spets och bredd - samt ligga i framkant och vara musikaliskt nydanade och göra verksamheten angelägen i hela Östergötland. Du ansvarar för att stärka SON:s plats på orkesterkartan nationellt och internationellt. 

Du ingår i ledningen för Scenkonstbolaget och rapporterar till dess VD. Du förväntas ta en aktiv roll i detta ledningsarbete och bidra till helheten för Scenkonstbolaget, där varje verksamhet ska verka var för sig och tillsammans. Samarbeten med teatern är ett utvecklingsområde. 

Ditt uppdrag är att: 

• utveckla SON konstnärligt, både abonnemangskonserterna som speglar orkesterns centrala repertoar och utgör kärnverksamheten samt skolkonserter för barn och ungdomar 

• ansvara för programläggning och samarbeta med programrådet 

• fortsätta utveckla ”den öppna orkestern” där verksamheten för barn och unga och nya målgrupper är prioriterade 

• göra orkestern angelägen i hela regionen men också arbeta för att SON kommer ut på turnéer i världen 

• prioritera att det finns en långsiktig planering för repertoar och bemanning 

• utveckla konsertformen både genom att fördjupa och förnya den 

• locka ny publik och behålla nuvarande publik 

• genomföra aktuell verksamhetsplan och tydliggöra aktuella projekt. I planen ligger bland annat att bredda det regionala uppdraget och att verka för att SON och Östgötateatern ska verka var för sig och tillsammans 

• utveckla en labverksamhet för nya koncept tillsammans med teatern 

• lägga grunden för SONs verksamhet inom Scenkonstbolaget för de kommande fem till sju åren 

• arbeta tillsammans med VD för att säkra finansiering och framtid för Scenkonstbolagets verksamhet 

• ansvara för att SON har en välfungerande och funktionell administration 

• representera SON och Scenkonstbolaget i media, branschorganisationer och skapa synlighet för dess verksamheter 


Din profil 

Du är en person som brinner för och har ett stort intresse och engagemang för konstmusik och för att utveckla en konstnärlig verksamhet. I grunden har du en för rollen adekvat utbildning inom musik, gärna på akademisk nivå eller motsvarande. 

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som orkestermusiker med ett brett kontaktnät inom branschen. Du har också lång ledarerfarenhet från scenkonstområdet, helst inom konstmusik. 

Du behöver ha förståelse för politiskt styrda organisationer och erfarenhet av dialog med politiska företrädare. Vidare har du vana av att framträda offentligt och är van vid att ha dialog med medier. 

Det är ett krav att ha djupgående repertoarkunskap inom konstmusik. För att lyckas i befattningen har du också goda kunskaper inom ekonomi. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. 

Som person har du goda ledaregenskaper. Du leder, motiverar, delegerar och följer upp för att effektivt nå gemensamma mål. Du är en entusiasmerande, drivande och en socialt kompetent ledare med förmåga att på ett rakt och tydligt sätt förmedla din vision. Ditt förhållningssätt är professionellt och du har förmåga att lyssna och känna in din omgivning. 

Vi kommer därför lägga särskild vikt vid kompetenserna förändringsbenägenhet, kundfokus, resultatorientering, planering, initiativtagande och samarbete. 


Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar Scenkonstbolaget med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se 

Senaste ansökningsdag är 2017-08-13. Under semesterperioden kommer inget urval att ske utan processen återupptas v. 33. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, kristina.lind@unikresurs.se

Gå till hemsidan